• Šlubavimas

  Šlubavimo ir judėjimo sutrikimų diagnostika ir gydymas

  daugiau
 • Greitoji pagalba

  Diegliai, didelės žaizdos, akių ligos, kaulų lūžiai, kt.

  daugiau
 • Bendroji terapija

  Širdies, kvėpavimo, virškinimo ir kitų ligų diagnostika ir gydymas

  daugiau
 • Chirurgija

  Smulkios operacijos, vidaus organų operacijos, artroskopijos

  daugiau
 • Rutininė veterinarinė priežiūra

  Arklių vertinimas pardavimui/pirkimui, vakcinacija, dehelmintizacija, dantų tvarkymas

  daugiau

Teisės aktai, susiję su arklininkyste

 • 1) LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S Dėl ūkinės paskirties gyvūnų gerovės reikalavimų patvirtinimo
  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=166700&p_query=&p_tr2=2
  Valstybės žinios, 2002-05-22, Nr. 51-1974
 • 2) LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S Dėl veterinarijos reikalavimų varžybose dalyvaujantiems žirgams
  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=316823&p_query=&p_tr2=2
  2008-04-01, Nr. 37-1370
 • 2.1) LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S  Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. B1-180 „Dėl veterinarijos reikalavimų varžybose dalyvaujantiems žirgams“ pakeitimo
  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=404123
  Valstybės žinios, 2011-07-23, Nr. 95-4500
 • 3) LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S Dėl žemės ūkio ministro 2006 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 3D-274 „Dėl regisrtuotų arklių tapatybės nustatymo dokumento – paso formos, išdavimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo” pakeitimo
  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=353106
  Valstybės žinios, 2009-09-22, Nr. 113-4826
 • 3.1) LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S Dėl žemės ūkio ministro 2006 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 3D-274 „Dėl arklio paso išdavimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo” pakeitimo
  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=367598
  Valstybės žinios, 2010-03-23, Nr. 33-1590
 • 4) LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S Dėl prekybos arklinių šeimos gyvūnais ir jų importo iš trečiųjų šalių veterinarijos reikalavimų patvirtinimo
  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=268844&p_query=&p_tr2=2
  Valstybės žinios, 2006-01-05, Nr. 2-32
 • 4.1) LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 23 d. Įsakymo  Nr. B1-720 „Dėl prekybos arklinių šeimos gyvūnais ir jų importo iš trečiųjų šalių veterinarijos reikalavimų patvirtinimo” pakeitimo
  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=351883
  Valstybės žinios, 2009-09-05, Nr. 106-4466
 • 4.2) LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 23 d. Įsakymo  Nr. B1-720 „Dėl prekybos arklinių šeimos gyvūnais ir jų importo iš trečiųjų šalių veterinarijos reikalavimų patvirtinimo” pakeitimo
  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=381726
  Valstybės žinios, 2010-09-25, Nr. 113-5816
 • 4.3) LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 23 d. Įsakymo  Nr. B1-720 „Dėl prekybos arklinių šeimos gyvūnais ir jų importo iš trečiųjų šalių veterinarijos reikalavimų patvirtinimo” pakeitimo
  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=404116
  Valstybės žinios, 2011-07-23, Nr. 95-4493
 • 5) LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S Dėl skerdžiamų arba žudomų gyvūnų gerovės reikalavimų patvirtinimo
  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=197890&p_query=&p_tr2=2
  Valstybės žinios, 2002-12-31, Nr. 126-5747
 • 6) LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S Dėl gyvūnų gerovės reikalavimų atliekant kai kurias veterinarines procedūras patvirtinimo
  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=290934&p_query=&p_tr2=2
  Valstybės žinios, 2007-01-16, Nr. 6-276
 • 7) LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. sausio 12 d. įsakymo Nr. B1-50 „Dėl gyvūnų gerovės reikalavimų atliekant kai kurias veterinarines procedūras patvirtinimo” pakeitimo
  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=404103
  Valstybės žinios, 2011-07-23, Nr. 95-4480
 • 8) LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S Dėl gyvūnų priverstinio skerdimo
  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=281411&p_query=&p_tr2=2
  Valstybės žinios, 2006-08-08, Nr. 87-3440
 • 8.1) LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus  2006 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. B1-453 „Dėl gyvūnų priverstinio skerdimo“ pakeitimo
  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=372174
  Valstybės žinios, 2010-05-13, Nr. 55-2738
 • 8.2) LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus  2006 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. B1-453 „ Dėl gyvūnų priverstinio skerdimo“ pakeitimo
  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=403188
  Valstybės žinios, 2011-07-02, Nr. 80-3948
 • 8.3) LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus  2006 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. B1-453 „Dėl gyvūnų priverstinio skerdimo“ pakeitimo
  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=411661
  Valstybės žinios, 2011-11-17, Nr. 137-6522
 • 9) LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S Dėl gyvūnų vežėjų leidimų išdavimo tvarkos aprašo ir vežamų gyvūnų prižiūrėtojų kompetencijos pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=292040&p_query=&p_tr2=2
  Valstybės žinios, 2007-02-06, Nr. 16-610
 • 10) LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S) Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. B1-136 „Dėl gyvūnų vežėjų leidimų išdavimo tvarkos aprašo ir vežamų gyvūnų prižiūrėtojų kompetencijos pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo
  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=387120
  Valstybės žinios, 2010-11-24, Nr. 138-7090
 • 11) LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S Dėl Valstybinės maisto irdveterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. B1-136 „Dėl gyvūnų vežėjų leidimų išdavimo tvarkos aprašo ir vežamų gyvūnų prižiūrėtojų kompetencijos pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo
  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=404125
  Valstybės žinios, 2011-07-23, Nr. 95-4502
 • 12) EUROPOS KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 504/2008 2008 m. birželio 6 d., kuriuo įgyvendinamos Europos Tarybos direktyvų 90/426/EEB ir 90/427/EEB nuostatos dėl arklinių identifikavimo metodų.
  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:149:0003:0032:LT:PDF

 

Naudingos nuorodos: